Bảng tin di đông có mái che

Liên hệ: 09 7172 3636

KT:(2400×1250)mm hoặc KT:(3000×1250)mm
bảng từ di động 2 mặt từ có mái che bằng tôn sơn màu, lưới mắt cáo bảo vệ mặt bảng, khung bằng sắt có bánh xe di chuyển

Hotline: 0971723636
Chat Facebook
Gọi điện ngay
0971723636
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0971723636 SMS: 0971723636
Hotline: 0971723636